X
GO
Basın Bildirileri

Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde ve ilçelerinde gerçekleşen 21 toplantıda, Ocak 2017’den itibaren KOBİ işveren ve çalışanlarına yönelik düzenlenecek eğitim programları hakkında bilgilendirme yapıldı, eğitim başvuruları alındı

Zafer Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Zafer-İN Operasyonu kapsamında, Ocak-Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek KOBİ Eğitimleri hakkındaki Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantıları tamamlandı.

Bölge çapında düzenlenen 21 Bilgilendirme Toplantısı’nda, KOBİ işveren ve çalışanlarına, Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile kamu kurumları temsilcilerine Zafer Kalkınma Ajansı Operasyon Koordinatörü İskender Cem Leblebici, Teknik Destek Ekibi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Ethem Erkal Keçe, Teknik Destek Ekibi Eğitim Uzmanı Ayşe Saltan ve Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından eğitimlerle ilgili bilgi verildi, katılımcılardan eğitim başvuruları alındı.

İşletmelerin, sektördeki değişim ve teknolojik gelişmeler nedeniyle farklılaşan taleplere uyum sağlayabilmesi için Bölge’de insan kaynaklarını güçlendirmeyi hedefleyen Yalın Üretim Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı, Mesleki Beceri Geliştirme Programları’ndan oluşan Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimleri; tecrübeli yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ücretsiz verilecek.


AFYONKARAHİSAR BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimleri Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantıları'nın ilki 14.11.2016'da Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleşti. Afyonkarahisar KOBİ Eğitimleri Bilgilendirme Toplantıları, 16 Kasım'da Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde ve İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda, 18 Kasım 2016'da Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda devam etti. Sandıklı KOBİ Eğitimleri Bilgilendirme Toplantısı, Sandıklı Kaymakamı Faik Arıcan'ın katılımıyla 18 Kasım'da gerçekleşti.


KÜTAHYA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Kütahya Sektörel KOBİ Eğitim Programları Hakkında Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantıları'nın ilki Kütahya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR'in başkanlığında 17 Kasım 2016'da düzenlendi. Kütahya Bilgilendirme Toplantıları, 21 Kasım 2016’da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde, 22 Kasım 2016’da Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşti.


MANİSA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Manisa Sektörel KOBİ Eğitim Programları Hakkında Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantıları'nın ilki, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in başkanlığında 29 Kasım 2016'da düzenlendi. Manisa Bilgilendirme Toplantıları, 30 Kasım'da Soma Belediyesi ve Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda, 2 Aralık'ta Turgutlu ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odalarında, 8 Aralık'ta Salihli ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odalarında gerçekleşti.


UŞAK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Uşak Sektörel KOBİ Eğitim Programları Hakkında Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantıları'nın ilki, Uşak Valisi Ahmet Okur'un başkanlığında 5 Aralık 2016'da düzenlendi. Uşak Bilgilendirme Toplantıları 6 Aralık 2016'da Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, 7 Aralık’ta Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti.


Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya’da gerçekleşen toplantılarda KOBİ’lerin işgücü eğitim ihtiyaçları konusunda önerileri ve görüşleri alındı.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Zafer-İn Operasyonu (TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Teknik Destek Projesi) Sektörel İstişare Toplantıları tamamlandı. Toplantılar 6-7 Eylül’de Manisa’da, 8 Eylül’de Uşak’ta, 9 Eylül’de Afyonkarahisar’da, 20 Eylül’de Kütahya’da düzenlendi.

İşletmelerin, sektördeki yenilik ve teknolojik gelişmeler nedeniyle değişen taleplere uyum sağlayabilmesi için insan kaynakları uyum yeteneğini güçlendirmeyi hedefleyen Operasyon kapsamında, geçtiğimiz dönemde KOBİ’lerin işgücü ihtiyaçlarını belirlemek üzere 13 sektör uzmanı tarafından, 600 işveren ve 2.000’e yakın çalışanla anket yapıldı, anketlerin sonucunda sektörel analizler gerçekleştirildi. Düzenlenen İstişare Toplantıları ile anketler sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları KOBİ temsilcilerine sunuldu.

Toplantılarda KOBİ temsilcileri ile sektörlerindeki üretim planlaması, kalite yönetimi ve standartizasyon, iş sağlığı ve iş güvenliği, ARGE çalışmaları, kalite yönetimi sistemi kullanım düzeyi, nakit akışı planlamasında yaşanan güçlükler, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gibi konular görüşüldü, bu mevcut durumlar göz önüne alınarak işveren ve çalışanların eğitim ihtiyaçları konusunda görüşleri alındı.

Bundan sonraki aşamada KOBİ’lerin sektörlerinde rekabet edebilir hale gelmeleri için gerekli kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek, Bölge çapında işveren ve çalışanlara 100.000 saatten fazla eğitim verilecek.

Zafer-İn Operasyonu Teknik Destek Ekibi önümüzdeki dönemde Bölge çapında düzenlenecek Farkındalık Arttırma Toplantıları’nda İstişare Toplantıları sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan eğitim programlarını KOBİ temsilcileriyle paylaşacak ve ardından TR33 Bölgesi çapında eğitimler başlayacak.

WYG Türkiye liderliğinde, Project Group (TR) ve International Development Ireland’dan (IDI) oluşan konsorsiyum, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) adına yürütülecek olan teknik destek projesine 07.01.2016 tarihinde Kütahya’da düzenlenen, Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Teknik Destek Ekibi’nin katıldığı toplantı ile başladı.

Konsorsiyum 20 ay sürecek Proje ile Ajansın faaliyet alanı olan TR33 Bölgesi’nde (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa) yaşamboyu öğrenme ve insan kaynakları yönetimi gibi konular üzerinden çalışanların ve işverenlerin uyum sağlama kapasitesinin artırılmasına odaklanacak operasyona teknik destek sağlayacak.

Operasyon kapsamında, Bölge’deki işgücünün değişen ve dönüşen ekonomik yapıya uyum sağlaması amacıyla ZEKA İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin kurulması, sektör bazlı insan kaynakları politikalarının ortaya konulması ve bu çerçevede Bölge İllerindeki ilgili aktörlerin eğitilmesi hedefleniyor.

Proje ile Bölge’deki sektörel ve mesleki eğilimler ile ihtiyaçlar tespit edilecek; kurulacak merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan sektör ve alanlardaki işgücü arzının sağlanması için gerekli analizler gerçekleştirilecek; işverenlerin, Bölge’deki kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalıkları arttırılacak, Operasyonun uzun vadede sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Zafer-İN Operasyonu (TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu) Başlangıç Toplantısı 19 Şubat 2016 Cuma günü Afyonkarahisar İkbal Termal Otel’de düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmaları WYG Türkiye, Konsorsiyum Operasyon Direktörü Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf BALCI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı Uzmanı Hilal ÖLMEZ, Kalkınma Bakanlığı, Kentsel ve Mekânsal Gelişme Daire Başkanı Emre BAŞARAN, AB Bakanlığı, Proje Uygulama Başkanı Bülent ÖZCAN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Vekili Virve VIMPARI ve Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarını takiben Zafer Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı, Operasyon Koordinatörü İskender Cem LEBLEBİCİ ve Zafer-İN Operasyonu Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Dr. Peter WILSON tarafından Operasyon ve Hedeflenen Sonuçlar Hakkında Bilgilendirme gerçekleştirildi.

Başlangıç Toplantısı Kilit Paydaşların Operasyona Entegrasyonu konulu panelle devam etti. Zafer Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birim Başkanı İskender Cem LEBLEBİCİ’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panele Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Ulvi AKOSMANOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR, Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler İl Koordinatörü Ural SEVENER, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Caner URHAN ve Zafer-İN Operasyonu Teknik Destek Ekibi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Ethem Erkal KEÇE konuşmacı olarak katıldılar.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Zafer-İn Operasyonu’nun (TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Teknik Destek Projesi) en önemli adımlarından biri olan Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi - BİGEM İş Birliği Protokolü İmza Töreni, 29 Nisan 2016 tarihinde Afyonkarahisar' Korel Otel’de düzenlendi.

Protokol İmza Töreni açılış konuşmaları Uşak Valisi Ahmet Okur, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Kâtip, Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkan Yardımcısı Virve Vimpari, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan V. Burak Çağatay Doğan ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı tarafından yapıldı.

Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin işlevi, stratejisi ile paydaşların görev ve sorumluluklarını içeren İş Birliği Protokolü, TR33 Bölgesi’ndeki üniversiteler, İŞKUR İl Müdürlükleri, Ticaret Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve sendikalardan oluşan 45 kurum tarafından imzalandı.

Tören sonrasında düzenlenen BİGEM Yapılanması ve Yol Haritası başlıklı panelde Teknik Destek Ekibi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Ethem Erkal KEÇE, Zafer Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Uzmanı Hacer ERİŞ, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihan DOĞRUÖZ, Kütahya İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren TÜRKMEN, Afyonkarahisar TSO Genel Sekreteri Süleyman Uğur ÜNSOY, Salihli OSB Müdürü Çağrı DUYGU konuşmacı olarak katıldılar. BİGEM ile TR33 Bölgesi’ndeki işgücü ihtiyaçları belirleniyor, KOBİ’ler sektörlerinde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle güçleniyor.

İşletmelerin, sektördeki yenilik ve teknolojik gelişmeler nedeniyle değişen taleplere uyum sağlayabilmesi için özellikle insan kaynakları uyum yeteneğini güçlendirmek gerekmektedir. TR33 Bölgesi’ndeki işveren ve çalışanların uyum yeteneğinin artırılması operasyonu tam da bu noktada devreye girmiştir. Yaklaşık bütçesi 4.1 milyon Euro olan operasyon sayesinde, Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM) kurulacak, kamu kurumları ile KOBİ’lerin işgücü ihtiyaç noktaları belirlenerek sektörlerinde rekabet edebilir hale gelmeleri için gerekli kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlenecektir. Bu faaliyetler arasında, 100.000 saatten fazla eğitim, 30 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti, 30 STK ve kamu kurumuna danışmanlık desteği, 2 uluslararası Kuluçka Merkezi ve iyi örnekleri yerinde inceleme ziyareti bulunmaktadır.

BİGEM’in faaliyetleri arasında, Bölge’de öne çıkan sektörlerdeki KOBİ’lerin işgücüne dair mevcut raporların toplanması, yüzlerce işveren ve çalışanla ihtiyaçların belirlenmesi için anketler yapılması, bu verilerin bir veri tabanında saklanması ve özel olarak geliştirilen bir yazılımla analizler yapılması bulunmaktadır. Belirlenen eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının İŞKUR eğitim programları, üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ve çeşitli teklif çağrıları aracılığıyla karşılanmasının yanı sıra, sektörlere ait ulusal ve uluslararası tekliflerin, taleplerin, proje ve finansman olanaklarının yer aldığı bir portal ile aracılık hizmeti de verecektir.

Bölge’deki Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, sendikalar ve üniversiteler, operasyon ve BİGEM’in doğru ve sürdürebilir işleyebilmesi için, sürekli katılım sağlamaktadır.