X
GO
KOBİ Eğitimleri Modül 3 - Mesleki Beceri Özelleştirme Programı

Eğitim Yatırımları, İşletmelere Uzun Vadeli Faydalar Sağlar

Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki becerilere sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu beceriler bireylerin daha uzun süre çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir.

Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimleri kapsamında tekstil, deri ve ilgili ürünler, kauçuk ve plastik, metalik olmayan diğer mineraller, fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizat, mobilya, turizm ve gıda sektörlerine yönelik olarak birçok eğitim programı düzenlenmektedir.

Proje kapsamındaki eğitimlere katılanların sertifikasyon ve sınav ücretleri konusunda Zafer-İN Operasyonu gerekli desteği sağlayacaktır.

 

Zafer-İn Operasyonu Kapsamında TR33 Bölgesinde Verilecek Sektörel Eğitimler

SEKTÖR

EĞİTİM PROGRAMLARI

 

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI

BOYAMA OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

 

İPLİK BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

 

İPLİK EĞİRME OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

 

DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI

DERİ İŞLENTİ OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

 
 

KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİNİN İMALATI

PLASTİK İNJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI EĞİTİMİ

 

PLASTİK PROFİL ÜRETİM ELEMANI (EKSTRÜZYON) EĞİTİMİ

 

METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI

FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

 

FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI

ÇELİK KAYNAKÇILIĞI EĞİTİMİ

 

HİDROLİK-PNÖMATİKÇİLİĞİ EĞİTİMİ

 

KAYNAK OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

 

MAKİNE MONTAJCILIĞI EĞİTİMİ

 

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI

OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCILIĞI EĞİTİMİ

 

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCILIĞI EĞİTİMİ

 

ELEKTRİK PANO MONTAJCILIĞI EĞİTİMİ

 

MOBİLYA/ METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL/ FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ  İMALATI

CNC PROGRAMCILIĞI EĞİTİMİ

 

TURİZM

KAT HİZMETLERİ SORUMLUSU EĞİTİMİ

 

ODA TEMİZLEME GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

 

ÖN BÜRO GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

 

SERVİS GÖREVLİSİ EĞİTİMİ

 

GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALATI

TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI EĞİTİMİ (HACCP)

 

 

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Boyama Operatörlüğü Eğitimi

-      İplik Bitim İşlemleri Operatörlüğü Eğitimi

-      İplik Eğirme Operatörlüğü Eğitimi

Eğitim İçerikleri: Meslekle İlgili Kavramlar, Kodlar, Terimler, İşaret ve Semboller;  Hammadde, Ürün, Makine, Alet ve Donanım Bilgisi; Çalışma Koşulları ve İş Yasaları Hakkında Temel Bilgi; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı; Acil Durum; Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri; Kalite Güvence, Kontrol ve Test Amaçlı Kullanılan Elektronik ve Mekanik Ekipman; Marka, Tanıtım ve Kalite İşaretinin Reklam ve Bilgi Değeri;  Proses Kalitesi; Hata ve Arıza Engelleme Temel Bilgisi

 

DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Deri İşlenti Operatörlüğü Eğitimi

Eğitim İçerikleri: Meslekle İlgili Terimler, Simgeler, Kısaltmalar, Temel Kavramlar; Araç, Gereç, Donanım ve Malzeme Bilgisi; Mesleğin Uygulandığı Çalışma Koşulları, İş Sağlığı-Güvenliği Mevzuatı; İşçi, İş Güvenliği, Kaza Önlemleri; Temel İlk Yardım Bilgisi; Çevre ve Çevreyi Koruma; Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramlar, Tanımlar; Kalite Güvencede Kullanılan Elektronik-Mekanik Donanım; Proses Kalitesi; Hata ve Arıza Engelleme Temel Bilgisi; Bakım Talimatları Bilgisi

 

KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİNİN İMALATINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Plastik İnjeksiyon Üretim Elemanı Eğitimi

-      Plastik Profil Üretim Elemanı (Ekstrüzyon) Eğitimi

Eğitim İçerikleri: Meslekle İlgili Kavramlar, Kodlar, Terimler; Ham Madde, Ürün, Makine, Alet ve Donanım Hakkında Bilgi; Mesleğin Uygulandığı Çalışma Koşulları ve İş Kanunu Hakkında Temel Bilgi; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı; Acil Durum; Çevre Duyarlılığı

 

METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Forklift Operatörlüğü Eğitimi

Eğitim İçerikleri: Taşımada Risk Bilgisi-Taşıma Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Alınması Gereken Önlemler Bilgisi; Araç, Gereç ve Donanım Kullanma Bilgi Ve Becerisi; Çalışma ve Kontrol Prosedürleri Bilgisi; İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre Yönetim Sistemleri; Kalite Yönetim Sistemi, İş Bilgisi, Ön Kontroller ve Bakım; İşyeri Çalışma Talimatları Bilgisi

 

FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİNİN İMALATINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Çelik Kaynakçılığı Eğitimi

-      Hidrolik-Pnömatikçiliği Eğitimi

-      Kaynak Operatörü Eğitimi

-      Makine Montajcılığı Eğitimi

Eğitim İçerikleri: Acil Durum, Alarm ve Tehlike İşaretleri; Çevre ve Çevre Kirliliği; Ekip Çalışması; Geri Dönüşümlü Atık; İş Sağlığı ve Güvenliği; İşlem Dokümantasyonu; Kalite Güvence ve Yönetim Sistemleri; Kayıt Tutma; Koruma Kurtarma; İlk Yardım ve Yangın, Risk ve Tehlike Analizi; Tehlikeli Atık; Temel İlk Yardım; Üretimden Kaynaklanan Çevresel Riskler; Yangın ve Yangından Korunma

 

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATINA YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Elektrik Pano Montajcılığı Eğitimi

-      Otomasyon Sistemleri Montajcılığı Eğitimi

-      Otomasyon Sistemleri Programcılığı Eğitimi

Eğitim İçerikleri: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı; Temel Çevre Mevzuatı; Çevre Koruma Önlemleri; Güvenlik ve Çevresel Prosedürler; Çalışma Alanının Hazırlanması-Düzenlenmesi; Acil Durum Bilgisi, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Bilgisi; Araç, Gereç ve Ekipman Kullanma Bilgi ve Becerisi; Basit İlk Yardım Bilgisi, Denetim Becerisi; Ekip İçinde Çalışma Becerisi; El-Göz Koordinasyonunu Sağlama Becerisi, Geri Dönüşümlü Atık Bilgisi; İş Organizasyonu Bilgi ve Becerisi; İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgisi; İşyeri Çalışma Prosedürleri Bilgisi.

 

MOBİLYA, METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL VE FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ  İMALATINA YÖNELİK CNC EĞİTİMİ

Eğitim Programı:

-      CNC Programcılığı Eğitimi

Eğitim İçerikleri:

CNC İşlerinde İş Güvenliği ve Çevre Güvenlik Önlemleri; Kalite Yönetim Sistemi; İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri; CNC Kodlarını Yazma; Bilgisayar Destekli İmalat Programı Kullanma; Takım Seçimi Yaparak; Tezgâhı Programa Göre Ayarlama; Programlama Tezgâhı Kullanma

 

TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

-      Kat Hizmetleri Sorumlusu Eğitimi

-      Oda Temizleme Görevlisi Eğitimi

-      Ön Büro Görevlisi Eğitimi

-      Servis Görevlisi Eğitimi

Eğitim İçerikleri: İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma Yöntemleri; İş Organizasyonu; Bölge Denetimi;  Periyodik İşlemler; Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri;  Kalite Yönetim Sistemi

 

GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK EĞİTİMLER

Eğitim Programları:

  • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi (HACCP)

Eğitim İçerikleri: Gıda Güvenliği, HACCP Yaklaşımı; Tehlikelerin Sınıflandırılması; Tehlike Analizleri; Mikrobiyolojiye Giriş; Gıda Zehirlenmesi ve Diğer Gıda Kaynaklı Hastalıklar; Gıdaların Korunması; Gıda Sanayisinde Kullanılan Ekipmanlar; Haşere Kontrolü; Personel Hijyeni; Temizleme ve Dezenfeksiyon; Formların Oluşturulması; Temel Formlar; Vaka Çalışmaları