X
GO
KOBİ Eğitimleri Modül 1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı

Günümüz iş dünyasında etkin liderliğin, motivasyonun ve çalışan katılımının önemi giderek şirket kârını arttırmakta ve herkesin çalışmaktan memnun olduğu ve açık hedeflere yönelik faaliyet gösterdiği bir çalışma ortamı oluşturmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim Programı, TR33 Bölgesi’ndeki KOBİ çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır ve tüm çalışanlara, gerçek rekabetçi ortamda geliştirip uygulayabilecekleri özgün çözümler bulmaya destek vermeyi amaçlamaktadır. 

Bu eğitim modülü 3 konuyu ele almaktadır: “Liderlik”, “Motivasyon” ve “Çalışan Katılımı”. Katılımcıların iş hayatındaki uyum yeteneklerinin yükseltilmesini ve şirket rekabetçiliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI’NDA HANGİ KONU BAŞLIKLARI ELE ALINACAK?

 • KOBİ’ler için Stratejik Planlama
 • Vizyon, Misyon ve Değerlere Bağlılık
 • Yönetim Becerileri
 • Takım Çalışması ve Performans
 • Karar Alma – Swot Analizi
 • Problem Çözme
 • Geri Bildirim
 • Motivasyon Teknikleri
 • İletişim ve İş Birliği
 • İnovasyon Süreci
 • İş Hayatında Zaman Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurum Kültürü
 • Girişimcilik
 • Bireysel Motivasyon Geliştirme
 • Kurumsal Motivasyon Geliştirme

 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI – LİDERLİK

Liderlik eğitim programı iş verimliğini arttırmak için takımını motive eden, ekip içinde ve dışında etkili iletişim kurmakta başarılı, doğru hedeflere yönelten becerilere ve yetkinliklere sahip yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışanlarına yetki ve güven veren, onların potansiyellerini geliştiren, yapılan iyi işleri takdir eden etkinbir yönetici, kurumdaki çalışan bağlılığını ve motivasyonunu destekler.

 

Lider Olmanın Faydaları

 • İyi bir lider çalışanlarıyla empati kurar.
 • İyi bir lider ekibini motive eder, performanslarını geliştirir.
 • İyi bir liderin hedefleri vardır.
 • İyi bir lider farklı durumları analiz edebilir.
 • İyi bir lider proje geliştirme ve zaman yönetimi bilgisine sahiptir.
 • İyi bir lider kriz yönetimi ve müzakere tekniklerine hâkimdir.
   

 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI – MOTİVASYON

İşverenler çalışanlarının motive olmasını ister, çünkü daha mutlu çalışanlar daha iyi iş performansı sergiler ve firmalarına iyi bir itibar kazandırmaya yardımcı olurlar. Motivasyonu yüksek çalışanlar ürün kalitesini veya müşteri memnuniyetini arttırmaya eğilimlidirler.

Zafer-İN Operasyonu kapsamında düzenlenen bu eğitim programı, iyi ve kötü motivasyon yöntemleri hakkında bilgi vererek, daha etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Yüksek Motivasyonun Faydaları

 • Gelişmiş Verimlilik: Bu sayede, üretimde daha düşük birim fiyatlarına ulaşılır ve firmanın ürünlerini daha düşük fiyata satması sağlanır.
 • İş Devamlılığı:Kuruma duyulan aidiyet arttıkça çalışanlar daha az devamsızlık yapar.
 • Daha Az Personel Sirkülasyonu: Kurumlar çalışanlarına doğru motivasyonla güven aşıladıkça daha az personel sirkülasyonu yaşanır.

 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI – ÇALIŞAN KATILIMI

İş yerinde geliştirilen olumlu ilişkiler; müşteri memnuniyeti, verimlilik, inovasyonve  personel tutma kapasitesini etkilemektedir. Katılımcı çalışanlar kurumlarının daha güçlü destekleyicileri olurlar.Ayrıca işvereni, düşük hizmet kalitesi veya ürün kalitesine bağlı itibar risklerine karşı korumaya yardımcı olurlar.

 

Çalışan Katılımının Faydaları

 • Daha Düşük Personel Sirkülasyonu
 • Artan Şirket İtibarı
 • Yüksek Kalite
 • Yüksek Verimlilik